BLOG

Wat is een transcreatie?

Bij een transcreatie maken we op basis van de oorspronkelijke tekst én een gedetailleerd briefing van de klant een nieuwe tekst. Zodoende brengen we de emotionele waarde van jouw boodschap doeltreffend over voor de nieuwe doelgroep. Met de kennis van het andere land en de andere cultuur zorgen we ervoor dat de lezer zich ook écht aangesproken voelt en tot actie komt.

Transcreatie = vertalen + copywriting

Een transcreatie is een combinatie van vertalen en copywriting. Op basis van de brontekst en een briefing van de klant ontstaat er een tekst die de lezer emotioneel aanspreekt en aanzet tot actie. Zodoende vindt de transcreator de juiste balans tussen vertalen en copywriting. Een briefing van de klant is daarbij noodzakelijk.

Bij een transcreatie staat het (vaak commerciële) doel van de tekst in de andere taal voorop. Een goede transcreatie overtuigt en spoort de lezer aan actie te ondernemen. De klant geeft daarbij in een gedetailleerde briefing aan wat hij bij de lezer los wil maken en wat zijn commercieel doel is. Op basis van de briefing én de kennis van de cultuur en taal van de doelmarkt zet de transcreator de boodschap doeltreffend om in de andere taal.

Waarvoor wordt een transcreatie gebruikt?

Een transcreatie is bij uitstek geschikt voor iedere commerciële boodschap. Een goed voorbeeld hiervoor zijn branding teksten, reclame slogans, landing pages en andere marketing gerelateerde teksten. Aan de andere kant is transcreatie ook geschikt voor bijvoorbeeld de interne communicatie van een internationaal bedrijf.

Stel er moet een lastige boodschap overgebracht worden aan medewerkers in verschillende landen. Dan zal bijvoorbeeld de boodschap in het Frans anders verpakt moeten worden dan in het Duits.

In Frankrijk houden ze er andere culturele normen en waarden op na dan in Nederland. Daar moet je rekening mee houden, als je wilt dat de boodschap op de juiste manier overkomt. Een goede transcreator is thuis in de taal en de cultuur van het betreffende land en weet altijd de juiste tone of voice en nuances te vinden. Zodoende maakt dit het verschil hoe de boodschap wordt ontvangen.

Wat is belangrijk bij een transcreatie?

Al bij de eerste zin moet de lezer zich direct aangesproken voelen. Dus moet de tekst optimaal afgestemd zijn op de cultuur van de lezer. Daarbij horen ook bepaalde normen en waarden die bij dat land horen. Bijvoorbeeld: als je in Duitsland komt aanzetten met een schreeuwerig tone of voice, dan heb je dikke kans dat je niet serieus wordt genomen. Daarnaast kan je zelfs een gevoel van onsympathiek creëren, waardoor je zeker geen nieuwe klanten gaat winnen. Soms is het beter niet te communiceren dan slecht te communiceren😉

Hoe veel tijd kost het een transcreatie te maken?

Reclame slogans kosten het meeste tijd. Met een creatieve to-the-point slogan is een transcreator al gauw 1,5 uur bezig. Daarnaast is zo’n reclame transcreatie ook niet in één keer gedaan. Het is een creatief proces, waardoor het resultaat in meerdere fases wordt bereikt. De vertaler verzamelt ideeën, zet het op papier en legt het opzij om vervolgens later of de volgende dag er opnieuw naar te kijken. Het is een iteratief proces; in verschillende stappen wordt een krachtige en doeltreffende boodschap geformuleerd.

Hoe komt een transcreatie tot stand?

Stap 1 – briefing van de klant

Het begint allemaal met een heldere briefing van de klant. Want zonder een goede briefing, geen doeltreffende transcreatie. Hiervoor gebruikt een transcreator een vragenlijst die aan de klant wordt voorgelegd.

Stap 2 – research

Op basis van de briefing van de klant doet de transcreator verder onderzoek. Op deze wijze wordt er inzicht in het bedrijf en zijn producten of diensten verkregen. De transcreator kijkt naar reeds bestaande teksten van de klant in de andere taal, zoals op de website of op social media. Op deze manier leert de transcreator de tone of voice kennen en belangrijke woorden betreffende het merk of product van de klant.

Stap 3 – ontwerp vertaling

Als basis voor de transcreatie maakt de transcreator een ontwerp vertaling van de oorspronkelijke tekst.

Stap 4 – Creatie van de nieuwe tekst

Nu begint het proces van herschrijven en aanpassen. De transcreator legt de originele tekst opzij. Vervolgens maakt hij op basis van de briefing van de klant en eigen research van de ontwerp vertaling een nieuwe tekst. Op deze manier ontstaat er een tekst, welke dezelfde emotionele impact heeft op de lezer als de originele tekst.

Doelgroepen uit verschillende landen hebben verschillende culturele waarden en normen. Om die reden is het belangrijk, dat de transcreator rekening houdt met de juiste stijl van de tekst (tone of voice), culturele aspecten en land specifieke eigenschappen.

Stap 5– nieuwe tekst controleren en bijschaven

Afhankelijk van het soort tekst zijn er 2 of nog meer editing rondes nodig totdat de finale tekst optimaal aansluit bij het doelpubliek. Algemeen gesproken geldt: des te meer de focus op marketing en verkoop ligt, des te meer tijd kost het om een doeltreffende transcreatie te maken.

adminWat is een transcreatie?